Επεμβάσεις

Ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός του ιατρείου επιτρέπει κάποιες από τις παρακάτω επεμβάσεις να γίνονται με τοπική αναισθησία στο ιατρείο, ενώ για τις σοβαρότερες υπάρχει συνεργασία με τις καλύτερες ιδιωτικές κλινικές του Ηρακλείου και των Χανίων.

Πλαστική ρινικού διαφράγματος
Αποκατάσταση υπερτροφίας ρινικών κογχών με χρήση ραδιοσυχνοτήτων
Ενδοσκοπική χειρουργική ρινός-παραρρινίων κόλπων
Ενδοσκοπική λήψη βιοψιών ρινός, ρινοφάρυγγα (πολύποδες-μορφώματα)
Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σωμάτων μύτης
Χειρουργική αποκατάσταση τραυμάτων μύτης

Αμυγδαλεκτομή
Αδενοτομή (κρεατάκια)
Διατομή βραχέος χαλινού γλώσσας
Χειρουργική διάνοιξη περιαμυγδαλικού αποστήματος
Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σωμάτων φάρυγγα
Χειρουργική αποκατάσταση τραυμάτων γλώσσας και στοματικής κοιλότητας

Μικροχειρουργική λάρυγγα και φωνητικών χορδών (Φωνοχειρουργική)
Μικροχειρουργική αφαίρεση πολύποδων-κομβίων-λευκοπλακία
Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σωμάτων λάρυγγα

Ενδοτυμπανικές εγχύσεις
Παρακέντηση τυμπάνου
Αφαίρεση ξένων σωμάτων έξω ακουστικού πόρου
Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού